Көркөм өнөр чыгармачылык башаты

120 сом

 

Автору: Г. Макилова, Ж. Дуйшоналиева
Сүрөтчүлөр: А. Тугулбаева, Б. Жайчибеков
Сериясы: Жакында мектепке барам
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 88