Лягушачий хор

110 сом

Автору: Мариям Костригина
Сүрөтчүсү: Н. Джумакалиев
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн