Мартин Иден

300 сом

 

Автору: Джек Лондон
Сүрөтчү: Т. Курманов
Которгон: Ж. Султаналиев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
440
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн