Мартышка

80 сом

Автору: Мариям Костригина
Сүрөтчүсү: И. Абдыжапаров
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  170*240 мм
Тили: русский
Бети: 12
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн