Мартышка

80 сом

Автору: Мариям Костригина
Сүрөтчүсү: И. Абдыжапаров
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы: 170*240мм
Тили: Орусча
Бети: 12
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар їчїн