Математикага даярдоо

130 сом

 

Автору: Б. Кубаталиева, К. Эгембердиева, М. Асаналиева
Сүрөтчүсү: Б. Жайчибеков
Сериясы: Жакында мектепке барам
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 96