Маугли

220 сом

Бул китеп Индия элинин турмушунан алынып жазылган. Бир жашар баланы карышкыр уурдап өз үңкүрүнө алып келет.
Бала он жети жашка чейин карышкырдын тарбиясында чоңоёт. Китепте баланын башынан өткөн укмуштуу окуялар жөнүндө айтылган.

Англисчеден которгон Н. Дарузес

Автору: Редьярд Киплинг
Сүрөтчү: А. Тугулбаева
Которгон:
Т. Кекиликов
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
248
Сунушталган жашы:
Тестиер жана өспүрүм балдар үчүн