Мекен таануу

100 сом

Авторлор: З. Мамбетова, Т.  Архипова
Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү: 170х240 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 64
Сунушталган жашы: +6