Ойлономун, санаймын

75 сом

«Ойлономун, санаймын» китеп-дептери мектепке чейинки кенже курактагы балдардын алгачкы математикалык түшүнүктөрүн калыптандырып, логикалык ой-жүгүртүү, эске тутуу, саноо жөндөмдүүлүктөрүн өстүрөт.

Автору: К.М. Эгембердиева
Сүрөтчүсү: Б. Жайчибеков
Серия: Үйрөнөмүн, билемин
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 40
Сунушталган жашы: 4-5 жаш