Ойлономун, сүйлөймүн

75 сом

«Ойлономун, сүйлөймүн» китеп-дептери мектепке чейинки курактагы балдардын сүйлөө көндүмдөрүн калыптандырып, ой-жүгүртүү, эске тутуу, салыштырып-сыпаттоо жөндөмдүүлүктөрүн өстүрөт.

Автору: Б.А.Жолдошова
Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Серия: Үйрөнөмүн, билемин
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 40
Сунушталган жашы: 4-5 жаш