Плутония өлкөсү

250 сом

 

Автору: Владимир Обручев
Сүрөтчү: Р. Мамытбеков
Которгон: Ж. Өмүралиев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
328
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн