Птичий хор

120 сом

Автору: Мариям Костригина
Сүрөтчүсү: Т. Зеленская
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: орусча
Бети: 24
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн