Рикки

300 сом

Бөжөктөр ар түрдүү болушат. Болпойгону бар. Илмийгени бар. Узуну, кыскасы, акылдуусу, акылсызы, таза жүргөнү, шалтактап жүргөнү, ургаачысы, эркеги бар. Алардын бардыгынын эки узун кулагы бар. Риккинин дагы эки кулагы бар, бирок анын бир кулагы шалпайып турат. Рикки тик кулактуу болууну каалайт. Бирок шалпаң кулак кемчилик эмес экенин Рикки түшүнөт. Кээде башкалардан айырмаланып туруу – анча деле жаман нерсе эмес.

Автору: Гвидо ван Генехтен
Сүрөтчүсү: Гвидо ван Генехтен
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  210*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 24
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн