Русский язык

100 сом

Авторлор: Г. Кульбаева, А. Кульбаева
Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү: 170х240 мм
Тили: Орусча
Бети: 80
Сунушталган жашы: +6