Санников жери

250 сом

Автору: Владимир Обручев
Сүрөтчү: К. Турумбеков
Которгон: Б. Чодобаев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
336
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн