Сары ооз балапандар

70 сом

Аңгемеде автор кичинекей Уландын боорукерлигин, жаныбарларга жасаган мамлилесин баяндайт. Камалып калган балапандар менен чый-пыйы чыгып уясына кире албай калган чабалекейлерге боору ооруп, оюнга да карабай аларга жардамга келген Уландын жасаган иши бардык бөбөктөргө үлгү болот.

Автору: Керез Зарлыкова
Сүрөтчүсү: И. Абдыжапаров
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  145*200 мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн