Суу астындагы дүйнө

250 сом

Бул китеп жаш окурмандарды деңиздердин жана океандардын таң калычтуу дүйнөсү менен тааныштырат. Тереңдиктин бул дүйнөсүндө – суу астындагы дүйнөдө  өтө ар кандай  биологиялык түрлөр – балыктардын зор тобу, деңиз жырткычтары жана башка көптөгөн жаныбарлар жашайт жана көбөйөт. Окурман  өзү үчүн алардын жашоосунун бардык сырларын ачат.

Которгон: Р. Бектурова
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн