Табият менен мерген

80 сом

Бул сүрөттүү китепчеге кирген чакан жомок негизинен жаш муундарды табияттын сырларын үйрөнүүгө, аны коргой билүүгө чакырат жана достуктун ыйыктыгын даңазалап, бөбөктөрдү бири менен бири ар дайым жакшы мамиледе болууга үндөйт.

Автору: Жылкычы Жапиев
Сүрөтчүсү: Д. Бейшебаев
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  210*200 мм
Тили: кыргызча
Бети: 12
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар үчүн