Тарых мектепте

125 сом

 

Сериясы: Илимий-методикалык журнал
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы: 205*290мм
Бети: 48
Тили: Кыргызча, орусча