Таттуу алма

80 сом

Автору: Керимова Жылдыз
Сүрөтчүсү: Н. Джумакалиев
Мукабанын түрү: Мягкий
Кагаздын форматы: 210*200 мм
Бети: 16
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн