Темгил из рода больших кошек (Как Темгил с братьями познакомился)

150 сом

 

Автору: Асель Аяпова
Сүрөтчүсү:  Т. Зеленская
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү:  245*235 мм
Бети: 20
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже балдар үчүн