Тигрёнок и Ёж

80 сом

Автору: Алексей Мальчик
Сүрөтчүсү: Т. Дедикова
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  170*240 мм
Тили: кыргызча
Бети: 12
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн