Топулуу торгой

40 сом

Автору: Касымаалы Бектенов
Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  210*150 мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн