Укмуштуу миф жандыктары

250 сом

Силердин  колуңардагы энциклопедиялык китеп мифологиялык жандыктарга арналган. Китепке дүйнө элдеринде жолуккан мифологиялык жандыктар жөнүндөгү маалыматтар топтолгон. Силер мифологиялык каармандардын тарыхы, кызыктуу уламыштар, жомоктор жана айрым элдердин руханий салттары, үрп-адаттары менен таанышасыңар.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн