Хоттабыч абышка

250 сом

Автор бул китебинде жомоктун каарманы – Хоттабыч абышка аркылуу мектеп окуучуларынын башынан өткөргөн кызыктуу окуяларын баяндайт.

Автору: Лазарь Лагин
Которгон: М.Сырдыбаев
Серия: Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 145х200 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 416
Сунушталган жашы: Кенже жана тестиер балдар үчүн