Целебный родник

110 сом

Автору: Алексей Мальчик
Сүрөтчүсү: Т. Дедикова
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы: 205*290мм
Тили: Орусча
Бети: 16
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар учун