Чатырдагы карлсон

150 сом

 

Автору: Лазарь Лагин
Которгон: Ө. Жышанбаев
Серия: Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 145х200 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 136
Сунушталган жашы: Кенже жана тестиер балдар үчүн