Чоң мышык тукумундагы Илька (Илька кантип жашынмак ойноду)

260 сом

Ак илбирстер тоодо бардык жаныбарларга караганда жакшы жашынгандыктары менен өзгөчөлөнүшөт. Илька менен анын карындашы Лала да мындай өнөргө үйрөнүшү керек эле. Анан аларды үйрөтүп жаткан апасы жок болуп кетет. Эми балдары апасын издеп табышы керек.

Автору: Асель Аяпова
Сүрөтчүсү: Т. Зеленская
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  250*240мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн