Чыгыш элдеринин жомоктору

260 сом

Сүрөтчүсү: Ж. Касмамытова
Которгон: Н. Жусупова
Серия: Алтын жомоктор
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  145х200 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 128
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн