Элладанын баатырлары

260 сом

Түзүүчү: В. Смирнова
Которгон: А. Иманалиева
Серия: Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
184
Сунушталган жашы:
Кенже жана тестиер балдар үчүн