Эмне үчүн булут Бодон качты

260 сом

Булут үйдѳ жашаган булут адамы Бо жѳнүндѳгү бул китепчеде булут үйү таарынып калып, экиге бѳлүнүп кеткенден кийин Бо үйдүн таарынычын жазып, аны кайра бириктиргени жѳнүндѳгү окуя кызыктуу, кѳркѳмдүү сүрѳттѳр менен коштолот.

Автору: Ольга Пак
Сүрөтчүсү: Ж. Бекова
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  250*240мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн