Эмне үчүн короз кыйкырганда күн чыгат

250 сом

Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 20
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн