Эч кимге айтпа

80 сом

Автору: Жумабек Алымкулов
Сүрөтчүсү: М. Беков
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  170*240 мм
Тили: кыргызча
Бети: 12
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн