Үчөөнүн эрдиги

70 сом

Жомокто жетим улак, жетим козу жана жетим музоонун окуясы баяндалат. Адашып калган үчөө жолдо баратып жырткычтарга жолугуп, улактын акылдуулугунан улам аларга жем болбой, аман-эсен малга келип кошулушканы сүрөттөлгөн.

Сүрөтчүсү: А.Искакова
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  145*200 мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн