Өлкөлөр жана континенттер

250 сом

Дүйнөдө саякаттоого эч нерсе жетпесе керек. Саякаттан кызыктуу көп нерселерди өз  көзү менен көрүп, ар ким өзүнө керемет ачылыштарды жасайт. Андай болсо континенттер менен өлкөлөргө саякаттоо мезгили келип калды. Ал эми «континент» деген эмне, биздин планетабызда алар канчоо? Кандай өлкөлөр бар, алар бири-биринен эмнелери менен айырмаланат жана алардын турмуш-тиричиликтери кандай? Бул суроолорго жоопторду ушул китептен табасыңар.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн