Новое платье

80 сом

Автору: Жылдыз Керимова
Сүрөтчүсү: А.Тугулбаева
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы: 170*240мм
Тили: Оруча
Бети: 12
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн