Күн дүйнө/Солнышко

400 сом

Автору: К.Жунушев
Сүрөтчүсү:  Т. Зеленская
Серия: Для детей младшего возраста
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  205*290 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 88
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн