Билим булагы (2 класс)

210 сом

Бул китеп окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 2–класстын окуучусуна класстан тышкаркы окуу материалы катары сунушталат.

Китепте кыргыздын элдик оозеки чыгармалары, акын-жазуучулардын аңгемелери, ырлары берилди. Боордош элдердин чыгармаларынан да тандалып алынды.

Китепте мезгилдерге, майрам күндөрүнө карата тексттер бөлүштүрүлдү. Бул китептеги чыгармалар окуучулардын сөз байлыгын өстүрүп, адабий чыгармаларга болгон кызыгуусун арттырат. Чыгармалардын мазмунун түшүнүү менен патриоттуулукка, адептүүлүккө, максаттуу иштерди жасоого, аларды турмушта колдоно билүүгө тарбияланышат.

Составители: З. Абдракманова, Н. Кубаталиева, Ж. Дүйшөналиева, Б. Жолдошова
Серия: Внеклассное чтение
Тип переплета: Мягкий
Размер: 205*290мм
Страницы: 56
Язык: Кыргызский
Рекомендуемый возраст: Для детей младшего школьного возраста