Нурбилим (1 класс)

220 сом

Бул китеп окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 1-класстын окуучусуна класстан тышкаркы окуу материалы катары сунушталат.

Китепте элдик оозеки чыгармалар, акын-жазуучулардын аңгемелери, ырлары берилди. Боордош элдердин чыгармаларынан да тандалып алынды.

Китептеги чыгармалар окуучулардын сөз байлыгын өстүрүп, адабий чыгармаларга болгон кызыгуусун арттырат. Чыгармалардын мазмунун түшүнүү менен патриоттуулукка, адептүүлүккө, максаттуу иштерди жасоого, аларды турмушта колдоно билүүгө тарбияланышат.

Составители: Б. Кубаталиева, Ж. Дүйшөналиева, Б. Жолдошова
Серия: Внеклассное чтение
Тип переплета: Мягкий
Размер: 205*290мм
Страницы: 64
Язык: Кыргызский
Рекомендуемый возраст: Для детей младшего школьного возраста